22/09/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Padide Khorasan

16:15

0 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 44000

رخداد های بازی

11

54

57

83

88

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن