07/02/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

17:00

0 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

78

86

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
6
17 68 27
3
44
88
19
40 46 38
23
77
32 88 18

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

1
27
18
29
55
38
16
28
30

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
23 69 16
4
1
10
32 70 7
6
2
77
90
17

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
18
80
22
16
20
76
24