05/12/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Teraktorsazi Tabriz

15:30

1 : 1

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

3

21

48

63

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
10 46 24
2
6
28
19 46 8
44
9
17 78 88
3
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

24
1
5
18
77
88
33
8
23

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
7
88
1
2
44
4
8 66 10
11 76 64
5
12

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

64
34
99
24
66
10
14