14/09/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Naft Abadan

15:00

0 : 1

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

20

23

45

58

77

86

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
12
13 73 23
29
20
8
11 91 36
14
61
6
19 75 18

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

27
23
26
36
18
9
40
22

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 77 88
9 60 11
2
5
34
19
16
1
6
14 85 26
4

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
10
88
3
23
17
26
77
11