09/09/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

18

76

78

79

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
2
4
10 82 16
20 61 23
24 73 14
18
22
5
88

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
90
21
7
16
1
9
14

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
8
4
23 62 90
91 78 11
20
9 82 10
12
7
2
99

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
1
21
88
13
90
40
14
10