05/05/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Sepidrood Rasht

21:00

2 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

جليل شعراني

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

10

48

49

56

61

63

64

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
20 61 88
13
6
14
19
1
21 46 0
10
70 67 30
69

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
9
4
0
30
88
7

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
23 93 60
6
10
20 74 66
16
88
12
26 81 5
4

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

60
5
66