31/01/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Abadan

17:45

0 : 2

هفته 28

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 680

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

21

54

60

68

69

76

91

93

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
15
16
5
23 68 7
29 46 8
24
20
44
10 79 2
32

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

8
22
77
19
21
2
14
7

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 75 7
37 51 90
18
88
45
9
11
2
4 63 24
19
5

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
23
90
24
32
14
7
10