03/11/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:45

0 : 1

هفته 18

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 4370

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

رحيم حاجي لو

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

27

45

63

73

77

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 89 20
4
24
13 83 18
8
10
14 93 16
1
19
6
5

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
21
20
18
27
16
28

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
4
1
40
14
7
96 68 91
99 55 90
5
8
17 75 2

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
15
2
6
11
90
91