29/10/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Perspolis Tehran

15:00

0 : 3

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 31000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

3

12

15

27

30

48

71

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
7 75 88
4
17
70
1
11
77
15
9 87 80
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
25
5
80
22
44

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 52 14
10
4
8
3
77 69 21
18
6
99
15 46 88

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
5
17
88
14
1
40