19/10/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Saipa Tehran

14:00

3 : 3

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 260

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

11

29

45

50

51

54

62

69

71

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
37 79 18
1
4 66 32
19
14
7 62 11
10
20
24
3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
18
11
32
33
27

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
6
11
3
2
9
16 66 27
13
8
5
30

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

1
70
24
27