19/09/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Foolad Khouzestan

15:00

0 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

35

45

72

79

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10
4
8
3
6
99
40
15 88 21
77 70 88
18

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
1
32
17
88
30

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
11
70
45
6
8
7
24 83 5
3
4 63 22
17 62 23

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

5
23
22
30
40
19