05/09/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saba Qom

14:30

2 : 1

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

وحيد صالحي

رخداد های بازی

10

19

23

55

66

71

85

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70
3
1
23
6 72 14
8
10
7 85 77
16
30
18 91 75

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

88
24
77
75
14
21
27

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 75 13
17
77
24
10 92 28
2
14
1
6
5
16

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
13
20
25
28