24/07/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Esteghlal Khouzestan

15:00

1 : 3

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 315

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

16

30

37

38

56

58

70

76

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70
45
6
28 46 5
26 46 4
7
24 71 3
17
30

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
5
3
23
4
32
40

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 63 17
6
11 79 55
3
7
2 69 20
37
9
8
5
30

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

1
20
55
23
17
13
27