30/06/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Siah Jamegan

16:45

3 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 6900

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

عسگر محمدي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

2

2

10

58

59

84

84

90

92

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 46 50
24
7 61 23
27
6 72 5
9
3
2
1
17
4

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

50
18
28
21
90
5
23

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
17 92 25
7
66
6
5
24 82 77
10
2
14 54 11
1

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
77
20
25
55
28
8