19/06/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Naft Abadan

18:45

2 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

12

18

33

64

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
5 77 14
7
20
11
3 65 4
10
17 59 9
6

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
13
4
12
33
2
14

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
10
23
6 46 4
11
12
34
13
77 89 9
19
70 85 8

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
16
9
4
40
3
24