برنامه بازی ها Padide - Primier League 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/07/27 16:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 0

Padide

1400/08/02 16:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

0 - 1

Naft Masjed Soleyman

1400/08/08 18:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

2 - 0

Padide

1400/08/14 16:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

1 - 2

Zobahan Isfahan

1400/08/27 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Padide

1400/09/03 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

0 - 0

Fajr Sepasi

1400/09/09 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 0

Padide

1400/09/14 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

-

Gol Gohar

1400/09/19 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Padide

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

-

Esteghlal Tehran

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Padide

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

-

Sepahan Isfahan

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

-

Perspolis Tehran

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Padide