24/11/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Siah Jamegan

15:00

0 : 0

هفته 20

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

جواد شرفي

کمک داور اول

يعقوب حجتي

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

44

57

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 72 27
36
3
16 54 35
10 60 99
4
15
21
19
65
40

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

35
22
77
99
24
27
55

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
55 78 34
18
9
21
72
44
7
3 65 90
17
23 91 37

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
34
28
88
38
90
1