01/10/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Ahvaz

14:45

1 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

22

25

28

31

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
3 57 13
9
26
17
21 82 36
37 71 24
20
14
30
40

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
77
24
19
36
39
44

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 79 25
23
8
5
76 74 32
22
17
15
2
10 80 77
40

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

32
77
25
33
30
7
13