20/01/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Esteghlal Khouzestan

17:00

0 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

علي صفايي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

25

49

69

75

84

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 78 24
10 46 17
2
6
3
23
1
12 60 9
20
13
11

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
17
9
4
22
14
24

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
26
20
25
19 67 13
37 60 24
42
40
44
17

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
29
45
70
30
39
24