18/11/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Gostaresh Foulad

14:30

1 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 900

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

57

58

82

82

87

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
2
14
12 83 66
5
19 53 11
88
4
10
8

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

18
26
24
22
66
11
20

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
36 82 8
35 59 65
3
16
10
15
21
19
20
40

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

8
22
12
77
66
65
55