20/01/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Foolad Khouzestan

17:00

0 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 411

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

حميد رضا کنعاني

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

63

85

87

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
21
88 67 30
6
64
15 79 7
3
44
14
8
9 46 10

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
7
30
1
70
5
24

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
36 64 15
35 78 8
3
16 61 27
21
24
90
19
65
20

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

15
22
18
12
27
55
8