26/01/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Gostaresh Foulad

17:30

2 : 1

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

57

63

65

70

74

76

90

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
80 59 4
2
14
77
99
22
12
11 85 70
10
8

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
18
30
26
66
4
70

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
99 63 3
1
23
18
10 93 93
6
63
13 63 8
4
7

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
8
3
21
32
93
5