15/01/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Esteghlal Tehran

18:55

1 : 1

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 17000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

سعيد قاسمي

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

28

30

31

56

58

65

73

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
5
2 62 77
88 76 3
15
28 8 16
14
99
20
34
22

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
55
24
33
3
16
8

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 79 12
10
5
6
9 65 70
3
4
1
13
11
24 57 23

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
28
23
12
20
22
14