05/10/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepahan Isfahan

15:00

1 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

حسين رحيمي پور

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

48

58

61

85

90

92

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
47
20
21
33
6 64 8
18
10 40 66
12
4 63 7
9

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
3
7
8
77
35
66

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
18 70 17
5
6
24 82 14
3
1
20
13
11 88 9

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

17
9
23
4
27
22
14