09/11/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Foolad Khouzestan

15:00

0 : 1

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

18

27

80

80

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 64 7
11
6
8
1
9 80 14
24
15
44
17
30 46 10

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
21
7
5
64
32
14

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
17 72 70
2
5
6
20
13
11 81 9
24 62 12
23
1

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
27
22
9
3
4
12