20/01/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Rahahan Tehran

17:00

3 : 2

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

9

13

21

27

38

47

61

62

68

76

91

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 87 26
55
4
44
3 71 38
17
23
70 35 37
21
72

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
26
19
28
88
38
74

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
2
14
12 77 11
4 83 80
10
8
77
5
19 59 99
22

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
80
18
11
70
30
99