06/10/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Saipa Tehran

14:30

0 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

عسگر محمدي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

18

36

76

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8 92 14
6
1
4
10 88 30
19
7
5
2 82 18
16

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
30
29
21
22
23
14

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 78 14
2
12
8
77
5
99
22
11 55 80
10
20

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
80
14
19
88
3
70