16/12/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Zobahan Isfahan

15:30

0 : 1

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 130

داوران

داور اول

مهدي مرجان زاده

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

27

35

38

62

80

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 72 13
77
8 46 16
9 83 33
23
18
3
12
30
4
2

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
1
33
25
24
7
16

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
23
8 62 70
5
4
76
1
6 88 32
2
10
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
70
25
24
18
42
32