19/02/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Foolad Khouzestan

18:00

2 : 1

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 70

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

38

45

86

88

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
11 70 32
21 80 6
88 58 30
3
44
14
7
64
40
15

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

28
6
32
17
30
1
70

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 83 25
8
14
5
4
76 72 77
13
1
6
2 90 15
10

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
77
22
70
25
32
15