14/12/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Esteghlal Tehran

15:30

0 : 1

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 35000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

40

40

65

71

82

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
4
10
1
88
55
3 72 99
34
15
28 86 16
24 73 20

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
11
16
20
22
14
99

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
55 76 38
18
9
44
7 56 3
17 90 70
23
21
72

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
34
3
1
70
38
90