26/01/1395

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Zobahan Isfahan

17:00

1 : 1

هفته 26

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

روح الله شريفي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

32

48

82

85

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
9
1
25 79 30
23 68 15
18
61
11
16
2
33 85 17

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
77
12
17
3
24
30

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
55
18
9 92 28
37
72
4
44
7 56 26
17 79 70

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

26
28
88
90
74
34
70