05/10/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Foolad Khouzestan

15:00

1 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

سعيد علي نژاديان

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

16

29

45

58

87

95

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 88 23
6
7
8
1
3
44
17
30 84 88
70 73 5
15

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

88
23
32
5
2
33
24

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 82 38
9 70 55
23
21
28
11
2 29 7
22
3
24

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

55
18
8
1
31
38
7