09/11/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Teraktorsazi Tabriz

14:30

0 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

سعيد بخشي زاده

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

42

70

92

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
10 80 15
77
66
5
19 61 27
3
24 68 6
2
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
6
8
27
18
40
44

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
55
9
21
72 70 34
90 66 7
44
3
17 86 28
23

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
34
26
28
38
7
1