09/02/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Siah Jamegan

18:00

1 : 0

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

مهدي سيد علي

رخداد های بازی

38

60

84

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
35 68 77
3
16
10
21
24
90
19 56 99
65 82 15
20

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

15
22
77
99
40
4
8

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93
8
22
12
6
18 39 29
21
10 93 20
11
13

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

1
20
4
19
29
16
23