30/11/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Khouzestan

16:00

1 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 1850

داوران

داور اول

سعيد بخشي زاده

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

25

38

48

58

85

87

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 90 12
10
2
5
24 56 23
9 67 70
3
1
6
20
11

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
17
23
12
22
14
13

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93
8
99 74 6
1
18 92 29
21
10 64 19
11
13

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

22
19
29
16
15
6
12