18/11/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Rahahan Tehran

15:00

0 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

19

35

43

71

82

84

84

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
55 55 70
18
9
21
72
90 66 34
44
7 84 37
17

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
28
88
38
34
1
70

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93
99
1
20 54 18
6
21
10
11
13
4

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

22
12
19
29
16
15
18