21/12/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Perspolis Tehran

16:00

0 : 1

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسن ظهيري

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

43

55

62

67

70

77

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 87 3
40
1
70
10
77 77 9
15
18
8 92 44
4
23

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
9
3
29
14
44
55

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

93
8
99 65 19
1
22
18
21
10 65 7
11
13
6

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

7
20
12
19
29
16
15