24/02/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Tehran

18:00

1 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

غلام رضا جباري

رخداد های بازی

29

31

32

59

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 86 20
11 63 28
5
2
15
24
10
1
88
34

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
22
8
19
28
3
20

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93
8
4
12
6
20
18 74 29
10
11
13

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

99
1
22
19
29
15
23