03/02/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Perspolis Tehran

18:10

0 : 2

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 10800

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

مهدي الوندي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

29

56

86

90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
27
1
70
23
14
10 89 8
11
6 40 4
77 93 40
15

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
20
8
4
29
55
3

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
26
20
25
37 88 39
42
30 6 19
40
44
17 82 13

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
24
19
45
70
39
21