24/11/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Zobahan Isfahan

15:00

1 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 550

داوران

داور اول

جواد رحيم زاده

کمک داور اول

سعيد آلوردي

کمک داور دوم

امير مبشر

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

52

53

54

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
77
8 77 16
9 90 13
2
23
1
61
11
30 74 17
4

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

40
13
18
17
3
24
16

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
22
26 80 42
20
24 65 37
19
25
30
40
17 92 13

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
36
37
29
42
44
21