19/02/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Saipa Tehran

18:00

1 : 2

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

هادي حاج عباسي

کمک داور اول

داريوش صابر مطلق

کمک داور دوم

هادي برزو

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

64

66

67

80

81

84

85

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
18
1
4 82 25
19
7 70 12
11
5
16
10 73 30

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
2
25
12
30
33
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
13 59 17
26
40
39
44
19
37 88 70
31
42

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

30
17
15
32
45
43
70