09/02/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Tehran

18:00

0 : 2

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 80000

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

24

36

53

61

64

69

84

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 79 25
8
14
5
4
76 64 77
1
15
2 86 6
10
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
40
77
22
70
25
42

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
40
1
70
10 74 14
11
77
15
9
4
23 62 20

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
18
3
8
29
14
55