24/02/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Rahahan Tehran

18:00

2 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 90000

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

بابک داوري

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

37

51

75

82

82

85

85

89

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 86 70
55 65 9
18
37
4
72
44
3
17
23
21

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
26
19
28
88
74
70

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
27
70
4
23 78 8
55
10
11
77
15 84 14
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
1
20
8
29
14
6