27/01/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Tehran

17:00

4 : 2

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 100000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

حسين زرگر

رخداد های بازی

5

34

38

54

55

68

74

77

84

86

87

87

89

90

90

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 74 14
6
5
2 60 8
34
15
99 27 11
10
1
3
20

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
11
22
8
14
88
55

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 61 18
27
1
70 91 14
8
23
10 93 40
6
77
15
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
20
19
4
14
55
18