18/11/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Esteghlal Ahvaz

17:00

1 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 12000

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

19

27

58

81

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 92 29
10
22
26
20
24 46 37
19
25
30
40
17 84 13

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
21
36
37
29
39
44

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
5
4
10
8 70 77
19 41 20
15
16 64 14
34
22

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
24
33
14
88
3
20