03/02/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Foolad Khouzestan

20:15

3 : 0

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

8

11

36

36

63

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
11
21 46 7
88
15
3
44
17 73 20
14 46 6
8
64

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
28
30
6
7
1
70

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 70 16
11
2
10
15
24
1
88 81 17
55
34

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
22
17
3
16