24/02/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Padide Khorasan

18:00

0 : 2

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

سعيد رحيمي مقدم

کمک داور اول

جواد قنبريان

کمک داور دوم

محسن سلطاني

داور چهارم

عباس راکي

رخداد های بازی

5

46

68

83

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
22
3 46 75
63
13
18
6
4
93
23 79 32
14 71 21

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
32
40
66
75
5
21

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
1
8
74 77 77
18 46 15
70
80 53 11
12
66
6
39

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
35
77
68
26
15
14