16/12/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saba Qom

17:30

2 : 2

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 600

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

محمد راهي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

5

8

11

46

59

81

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93
8
99 62 18
1
4 72 22
6
21
10
11
13

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

22
12
29
16
15
20
18

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
37 72 4
1
8
9 76 11
33
39
10
12
2
29

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
74
66
6
80
35
4