26/01/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Ahvaz

17:00

1 : 1

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

پيروز سيف الله پور

کمک داور اول

فرزاد بهرامي

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

46

46

67

68

75

83

87

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 80 37
10
13 61 19
26
20
25
42
30
40
44
17 71 24

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

19
36
37
45
70
39
24

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
37 49 74
1
8
33 59 3
18
12
2
29
66
21

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

3
74
39
77
70
17
35