05/02/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Saba Qom

18:15

1 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

13

47

50

54

64

64

65

65

73

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 46 29
93
8
22
12
6
18 87 19
21
10
11
13

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

1
20
4
19
29
16
23

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
8
9 90 23
12
33
25 69 30
18
61
11 80 7
16
4

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

77
1
2
23
3
7
30